Welkom
______________

 

 

 

Wij zijn een praktijk voor therapie - coaching - begeleiding en healing. Wij kunnen voor ieder kind iets betekenen en zijn gespecialiseerd in hoog gevoeligheid. Onze praktijk is gediplomeerd in nieuwetijds therapie. 

De hulpvraag wordt tijdens een consult vanuit allerlei mogelijke wegen bekeken oa : door gesprekken - regressie, teken therapie en energie behandelingen. Hierna maken we met elkaar een plan aanpak.


Een fijngevoelig zenuwstelsel is een karakter eigenschap waarmee je geboren bent. Prikkels uit de omgeving laten zien waar de gevoeligheden liggen in het systheem. Het is dan van belang eerst zo gauw mogelijk te achterhalen waar het kind gevoelig voor is. Wat is zijn / haar ingang. Om alsvolgt te gaan zoeken hoe de emoties / gevoelens binnekomen, opgeslagen en/of verwerkt worden. 

Kinderen kunnen soms wat meer tijd nodig hebben ''op de rotonde'' omdat ze vanuit een breed perspectief een goed overwogen keus willen maken, en te kiezen welke richting ze daarmee uit willen gaan.

 Het is daarom van belang dat kinderen op jonge leeftijd al die ruimte en tijd voor krijgen, serieus genomen worden met hun verhalen!!.alles heeft betekenis voor deze kinderen, en bekijken het leven vanuit het universele verbondenheid. 

 

 

 

''Hoog sensitiviteit kan als een kwaliteit ervaren worden, dit is echter afhankelijk van de manier hoe er mee omgegaan wordt door de ouder en het kind zelf''.